Canlı Destek

                    (UBGT) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası,
                  Bayram Mesaileri Nasıl Hesaplanmalı,
                  Resmi tatil mesai hesaplama nasıl yapılır,
                  ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARI ÜCRETİ ,
                  İşçi Alacağı Hesaplama Programı-UBGT Ücreti Hesaplama,
                  DİNİ VE RESMİ BAYRAM ÇALIŞMASINDA İŞÇİNİN HAKLARI,
                  Resmi tatiller mesai ücreti ne kadar
RESMİ VE DİNİ BAYRAM İLE GENEL TATİL üCRETİ ALACAKLARI

4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde Çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin Ödeneceği, tatil yapılmayarak Çalışıldığında ise, ayrıca Çalışılan her gün için bir günlük ücretin Ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle 1 Ocak, 1 Mayıs ve 15 Temmuz günlerinin genel tatil günleri olduğu aÇıklanmıştır.

BU ALACAKLAR NASIL İSPAT EDİLİR?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde Çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkÇa, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti Ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bÖlümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde Çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde Çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, Özellikle işyerine giriş Çıkışı gÖsteren belgeler, işyeri iÇ yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sÖzü edilen Çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bununla birlikte, işyerinde Çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

İmzalı ücret bordrolarından, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin Ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla Çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda gÖrünenden daha fazla olduğu yÖnünde bir ihtirazı kaydının bordroda bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil Çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazı kayıt taşımaması durumunda dahi, işçinin bordroda yazılı olanın dışında ulusal bayram ve genel tatil Çalışmalarının yapıldığını yazılı delille kanıtlaması imkân dahilindedir.

*Hafta tatili ile bayram tatili aynı güne denk geliyor ise, bir tatilden iki alacak hesaplanmayacağı için, işçi lehine olan hafta tatili ücreti (bir buÇuk katı fazlası olduğu için)hesaplanır.

*Genel tatil ve hafta tatilinde Çalıştırma yasağı olduğu için denkleştirme yapılamaz. Eğer bu günlerde işçi Çalıştırılırsa, işveren ücretini Ödemek zorundadır. İşveren, bu Çalışmaları başka bir gün izin vererek denkleştirme yapamaz. İşverenin başka bir gün izin vermesi halinde dahi işçinin ücretini Ödemek zorundadır.


             is hukuku uzmanı avukat asli tepeli

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!