Canlı Destek
 • TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU VE ŞARTLARI 2021
  Yabancılar ve Vatandaşlık
  Hukuku Avukatı
  YATIRIM YOLU İLE
  VATANDAŞLIK PROGRAMI
 • Türkiye'de 250.000 $ değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar beklemeden Türkiye'de vatandaşlık albilirler.
  TÜRK VATANDAŞI
  OLMA ŞARTLARI
  NELERDİR ?
işçi avukatı iş avukati istanbul işveren avukatı iş kazasında uzaman avukat

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSUNDA AVUKATIN ÖNEMİ

Türk Vatandaşlığı Almak İsteyenlere Profesyonel Hizmet Sunarak Hızlı Sonuç Alıyoruz.

Vatandaşlık Uzmanı Avukat Aslı TEPELi size vatanşlık alma konusunda en yüksek düzeyde danışmanlık sağlar. Vatandaşlık alma hedeflerinize ulaşmanız için size yasal tavsiyeler ve çözümler sunar.

“Yatırımcının seçtiği yola göre uygunluk belgesi alması gereken makamlarda değişmektedir. Ayrıca diğer yollarla vatandaşlık kazanmaya göre farklı prosedürler işlemektedir. Bu nedenlerle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişilerin bir avukat aracılığı ile işlemlerini yapması tavsiye edilir.”

YATIRIM YOLU İLE VATANDAŞLIK PROGRAMI

Yatırım yoluyla vatandaşlık, özel bir yatırım karşılığında alternatif bir pasaportu güvence altına almanın en etkili yoludur.

Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması kolaylaştırılmıştır.

Dünya'daki en umut vaat eden emlak pazarlarından biri olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ile gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır.

türk vatandaşlik avukatı

Vatandaşlık Hukuku

Av.Aslı TEPELİ

Türk Vatandaşlığına Başvurusunda Gereken Belgeler

 • Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu
 • Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
 • Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
 • Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
 • Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri
 • Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği
 • Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
 • Sağlık raporu
 • 2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
 • Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri
 • Vekaletname

Gayrimenkul Yatırımı Aracılığıyla
Türk Vatandaşlığına Başvuru Adımları

1. Adim - Vergi Sicil Numarası Alın
 • Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
 • Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidi
2. Adim - Türkiye’de Banka Hesabı Açma
 • Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
 • Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
 • Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.
3. Adim - Gayrimenkulü Bulma
 • Toplam 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
 • Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
 • İskân ruhsatı verilmiş
 • Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
 • Resmi Değerleme Ölçümüne uygun
4. Adim - Gayrimenkulü Satın Alma
 • Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
 • “3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.
5. Adim - Uygunluk Belgesi Alma
 • Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır. 
 • Banka havalesi dekontu gönderilir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.
6. Adım - Türk Vatandaşlığına Başvuru
 • Gerekli belgeler toplanır.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

VATANDAŞ OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

 1. 250.000 USD lık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı uyruklu kişiler beklemeden Türkiye'de vatandaşlık alabilirler..
 2. 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak
 3. 50 kişilik istihdam oluşturmak.
 4. 500.000 USD tutarında 3 yıl tutmak şartıyla devlet borçlanma araçlarını satın almak.
 5. 500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak.

VATANDAŞ OLMANIN AVANTAJLAR NELERDİR ?

 1. Çifte vatandaşlığa izin verilir
 2. Yabancı Yatırımcının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da vatandaşlık hakkından yararlanabilir.
 3. Ömür boyu vatandaşlık, gelecek nesiller için geçerli.
 4. Türkiye’de süresiz olarak ikamet etme hakkı.
 5. Eğitim ve sağlık sisteminde yüksek standartlarla yararlanma hakkı kazanır.
 6. 105’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat izni.
 7. Fiziksel ikamet gerekliliği yok.
 8. Dil şartı yok.

VATANDAŞ OLMA SÜREÇLERİ NELERDİR ?

 1. Şartların yerine getirilmesi
 2. Türkiye’de emlak veya yatırım seçimi
 3. Hizmet bedelerinin yatırılması
 4. Tüm dökümanların hazırlanıp toplanması ve takip edilmesi
 5. Türkiye’de vatandaşlık için başvurunun yapılması
 6. 3-6 ay arası işlem süresi.
iş hukuku avukatı - iş hukuku davalari

***Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunda Uzman Avukat

Hukuki Risk Minimizasyonu!
Sözleşme imzalamadan önce hukuki risklerin belirlenmesi ve minimizasyonu için görüş alın.
Uzamanlık Alanlarımız

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Odaklandığımız sektörlerde uzun yıllara dayanan tecrübe ve gelişmeleri yakından takip eden vizyon ile yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı hareket ederek, güven ortamı içerisinde temsil ettiğimiz kişi ve kurumların haklarının korunması temin edilmektedir. Hukuk bir bütün olarak değerlendirilmekte ve müvekkillerimizin her alanda karşılaşabileceği hukuki sorunlara çözüm oluşturulmaktadır. Buna göre sadece bir hukuki mesele oluştuktan sonra gerçekleştirilecek müdahaleleri değil, aynı zamanda henüz ortada bir sorun bulunmaz iken muhtemel riskler öngörülerek müvekkillerimizi yönlendirmek sureti ile danışmanlık hizmeti de vermek önceliklerimiz arasındadır.

Danışma Hattı

İş Hukukuyla ilgili Sorularınızı Bize Yazın 24 Saate içinde CEVAP VERELİM!

Bize Ulaşın

Nisbetiye, Gazi Güçnar Sk. No:4 Zincirlikuyu Beşiktaş/İST.

Meclis Mah. Derviş Sk. No:38 Madenler Çekmeköy/İST. (Toplantı Ofisi)

0532 351 2544

0212 337 3750

Pazertesi-Cumartesi 08:00 - 18:00