Canlı Destek
 • iş avukatı, işten çıkarma, avukata sor
  İşten mi Çıkarıldınız ?
  Biz Size Yardımcı Olabiliriz.
  İş Hukuku Avukatlarımızla
  Sonuç Odaklı Çözümler.
 • iş hukuku avukatı istanbul
  Haksızlıklara
  Kayıtsız Kalmayalım
  Davacı OLALIM!
işçi avukatı iş avukati istanbul işveren avukatı iş kazasında uzaman avukat

İş Hukuku Uzmanı Kimdir?

İş hukuku davaları, yasal mevzuat gereğince teknik detaylara haiz olup, yargılama süreci konusunda iş hukuku uzmanı avukat tarafından yürütülmelidir.

İhtiyacınız Olan Deneyimle İstediğiniz Sonuçlar.

İş Hukuku Uzmanı Avukat, işçi ve işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki uyuşmazlık davalarında, iş hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için işçi veya işvereni temsil eden kişidir.

İş Davalarında Avukatlık Ücreti

Avukat ile vekileden arasındaki avukatlık ücreti, İstanbul Barosu'nun tavsiye niteliğindeki kararı ile belirlenmiştir.
İş davalarında avukatlık ücreti dava sonucunda alınmakta olup, işverenden tahsil edilen tutarın en az % 15 avukatlık ücreti olarak müvekkilden alınmaktadır.
Açılan iş davasının reddi(başarısız sonuçlanması) halinde müvekkilden avukatlık ücreti talebimiz olmayacaktır. .

İş Davaları Nelerdir?

4857 sayılı İş kanununun getirdiği düzenlemeler sayesinde, çalışanların mağdur olması engellenmiştir. İşçilerin işçilik alacağından kaynaklı alacaklarının teminatı olan bu yasa, aşağıdaki hakların işveren tarafından ihlal edilmesi halinde dava açma hakkını düzenliyor. İş davalarına konu olabilecek işçilik alacağı davaları aşağıdadır.

İşçinin Haklı Fesih Halleri Nelerdir ?

 1. Ücretinin SGK'ya eksik bildirilmesi sebebiyle, işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 2. Fazla mesaisi ödenmemesi sebebiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 3. Zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.
 4. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını dolduran çalışanlar, kendi isteği ile işten ayrılırsalar dahi kıdem tazminatı alabileceklerdir.
 5. Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle işinden ayrılan kadınlar, kıdem tazminatına hak kazanır.
 6. Çalışanın ölümü üzerine sözleşmenin sona ermesi halinde, vefat eden işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.
 7. İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa, bunun üzerine iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

...daha bir çok nedenle haklı fesih nedeniniz olabilir ve kıdem tazminat hakkınızı alabilirsiniz. Bu konularda profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayın.

İş Davalarına Konu Olan Alacaklar

 1. İşe İade Davasından Kaynaklı Alacaklar
 2. Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ?
 3. İhbar Tazminatı Nasıl Alınır ?
 4. Hizmet Tespit Davasi
 5. Fazla Mesai Ücreti Nasıl Alınır ?
 6. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve Süreleri
 7. İş Kazalarından Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Alacaklar
 8. Hangi Durumda İşçi Kötü Niyet Tazminatı Talep Edebilir?
 9. İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti Hakkı
 10. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası
 11. Sendikal Eylemler Sonucu İşten Mi Çikarildiniz?
 12. Eşit Davranmama ve Ayrımcılık Tazminatı
 13. Koronavirüs Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hukuki Haklari
 14. Kısa Çalışma Ödenegi Nedir? Kimler faydalanabilir? Şartları ve Başvuru Koşulları Nelerdir?
Levent iş hukuku avukatı - iş hukuku davalari

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!

Adim Adim Aşamalar Hakkında Bilgi Veriyoruz - Avukata Sor

Dava Açılma ve Takip Aşamaları

avukata sor

Dilekçe Aşaması

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşaması : Dilekçelerin usul ve mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesi ve davanın tarafları arasında karşılıklı tebliğ ve tebellüğ edildiği aşamadır.

iş hukuku avukatı

Ön İnceleme Aşaması

Hakim bu aşamada hazırlık işlemlerini yapar, tarafların dilekçelerini ve eklerini inceler uyuşmazlık konularını tam olarak belirler. Dava şartları ve ilk itirazlar incelenir. Dava şartları ve ilk itirazların karara bağlanması için, tarafların dilekçelerindeki açıklamalar yeterli ise, hakim dosya üzerinden karar verebilir.

işçi avukatı

Tahkikat Aşaması

Tahkikat ön inceleme tutanağı ile yürür. İddia ve savunmalar ile bunlara ilişkin delillerin değerlendirildiği ve genelde yargılamanın en uzun sürdüğü aşamadır. Tahkikat, bunun için belirli olan oturum (celse)da yapılır.

iş mahkemesi avukatı

Hüküm

Hüküm, davayı esastan çözümleyen, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren nihai karardır. Fakat mahkemelerin verdiği her karar hüküm değildir. Ayrıca bir de ara kararlar mevcuttur. Ara karar niteliğindeki kararlar hüküm değildir.