Canlı Destek

Gayrimenkul ve Kira

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, yönetimi ve kiralama sürecinde proje sahibi şirketlerini ve yatırımcıları temsil ediyoruz.

 1. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması
 2. Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili
 3. Finansal kiralama sözleşmeleri
 4. Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi
 5. Kira tespit, uyarlama ve tahliye davalarının yürütülmesi
 6. Miras hukukundan kaynaklanan her türlü gayrimenkul dava süreçlerinin takibi
 7. Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi
 8. Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 9. Kira tespit, uyarlama ve tahliye davalarının yürütülmesi
 10. Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 11. Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk ve ceza davalarının takibi
 12. Yatırımcı ve inşaat şirketlerini bir araya getiren büyük ölçekli Projelerin finansman ve ortaklık yapılarına ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 13. Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz
 14. Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması

“Hukuki açıdan müvekkilimizin sorunsuz iş süreçleri yürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku, kira ve satış haklarıdan kaynaklanan uyuşmazlıklar konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.”

Bu konularda profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayın. Danışmanlık aldığınız kişinin gayrimenkul hukuku uzmanını olmasına dikkat ediniz!